Kompletný sortiment pre jazierka

Dlžníci

Fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú neuhradené záväzky voči spoločnosti RW ORAVA, s.r.o., bude v záujme ochrany spoločnosti pozastavené ďalšie vybavovanie objednávok na tovar a služby do doby splatenia záväzkov.

Po splatení záväzkov bude spoločnosť RW ORAVA, s.r.o. k takýmto osobám pristupovať individuálnym spôsobom.