Výkonové krivky čerpadiel

Na čo slúži výkonová krivka čerpadla?

Výkonová krivka znázorňuje vťah medzi prietokom čerpadla, resp. výkonom (Q) a výtlakom čerpadla (H). Prietok / výkon čerpadla je väčšinou udávaný v l/hod (litroch za hodinu) alebo l/min (litroch za minútu).

Určenie pracovného bodu čerpadla

Zoberme si príklad, že čerpadlo by malo tlačiť vodu do výšky 1m nad vodnú hladinu, to znamená, hadica napojená na čerpadlo, by mala výtok vo výške 1m nad hladinou vody. Výkonová krivka daného čerpadla nám povie, že v takomto prípade bude výkon čerpadla 18,5 l/min (viď obrázok nižšie). Z obrázku nižšie vieme tiež vyčítať, aký výkon by malo čerpadlo pri výtoku vo výške napríklad 1,8m. Výkon by bol 4 l/min.

Pracovný bod čerpadla - Príklad

Výkonová krivka je veľmi užitočným nástrojom pri výbere správneho čerpadla, avšak treba pamätať aj na tlakové straty v hadici. Nemalý vplyv na výkon čerpadla má príliš dlhá hadica, "kľukatosť" hadice, či vnútorný priemer hadice. Pri výbere správnej hadice Vám pomôže nasledovná tabuľka ».

Výkonové krivky

PondoVario
PondoMax Eco
Pond Pump EP

Oase FP
Careta

AquaMax Eco Classic
AquaMax Eco Premium
AquaMax Eco Premium 12V

AquaMax Eco Twin
AquaMax Eco Expert
AquaMax Expert

AquaMax Eco Titanium 30000
AquaMax Eco Titanium 50000
AquaMax Eco Gravity

Tabuľka tlakových strát v jazierkových hadiciach

Tlakové straty v hadiciach

Navrch stránky

© 2018 Aquagarden - široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka