Kompletný sortiment pre jazierka

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť RW ORAVA, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.aquagarden.sk. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie: RW ORAVA, s.r.o., 027 55 Sedliacka Dubová 181, e-mail: rworava@rworava.sk, IČO: 36368547, IČ DPH: SK2020130475

 • Aké osobné údaje spracovávame
  • Osobné údaje, ktoré nám poskytujete
   V prípade, že si u nás objednáte tovar alebo službu, potrebujeme od Vás za účelom korektného vybavenia objednávky údaje, ktoré zadávate v objednávkom procese (meno, priezvisko, fakturačnú adresu / adresu dodania, e-mailovú adresu a telefónne číslo).
  • Osobné údaje, ktoré sú spracovávané automaticky
   Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
  • Štatistické údaje prezeranosti stránok
   Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies »
 • Pre aké účely osobné údaje spracovávame
  • Nákup tovaru a služieb
   Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu riadneho vybavenia objednávky, prípadne jej doručenia.
  • Starostlivosť o zákazníkov
   Ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
  • Vybavenie reklamácie
   V prípade, že reklamujete u nás zakúpený tovar, potrebujeme Vaše údaje pre povinnosť evidencie, ktorú nám ukladá zákon a tiež pre korektné vybavenie reklamácie.
  • Servis
   V prípade, že u nás servisujete tovar, potrebujeme Vaše údaje pre korektné vybavenie servisu a podanie informácií ohľadom servisu.
  • Vernostný program
   V prípade, že sa zaregistrujete na našom e-shope aquagarden.sk, budú Vaše osobné údaje spracované za účelom poskytnutia Vám zľavy z prípadných ďalších nákupov. Viac info o vernostnom programe »
  • Newsletter / infoemail
   V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov aj na účely newslettra / informačných e-mailov, môžeme Vám zasielať zľavové kupóny na nákup v našom internetovom obchode, upozornenia na prebiehajúce akcie alebo výpredaje, upozornenia na zverejnenie užitočných článkov, alebo informácií na našich stránkach, informácie o novinkách a pod. Udelený súhlas môžete kedykoľvek jednoducho odvolať buď kliknutím na odkaz v takomto informačnom e-maili, alebo písomne na info@aquagarden.sk.

   Pokiaľ je Váš vek nižší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil Váš zákonný zástupca (napr. rodič).

  • Pre štatistické a marketingové účely
   Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies »
 • Doba spracovania osobných údajov
  • Osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
 • Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
  V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
  • práva na opravu
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  • Pokiaľ máte na našom e-shope aquagarden.sk vytvorené registráciu, môžete svoje údaje upravovať sami a to v nákupnom centre po prihlásení sa na stránke e-shopu.

   Pokiaľ registráciu vytvorenú nemáte, môžete svoje práva uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@aquagarden.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

   Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

   Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.