O spoločnosti RW ORAVA a internetovom obchode AQUAGARDEN

Spoločnosť RW ORAVA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu AQUAGARDEN vznikla postupnou transformáciou podnikateľov - fyzických osôb cez družstvo rodinného typu až po súčasnú formu - spoločnosť s ručením obmedzeným.

V obore podnikáme od roku 1990 s využitím bohatých skúseností zakladajúcich členov z okrasného záhradníctva, krajinárstva, vodohospodárstva a stavebníctva , ktoré sú zárukou profesionality a kvalitných služieb vedúcich ku konečnej spokojnosti našich klientov.

Naše služby

Zameranie spoločnosti

 • Realizácia okrasných záhrad a parkov vrátane vodných prvkov vo všetkých podobách:
  • okrasné a kúpacie jazierka,
  • potoky,
  • vodopády,
  • kaskády,
  • fontány,
  • vodné steny,
  • vodné dekorácie,
  • bazény.
 • Veľkoobchod
 • Maloobchod

Realizácie záhrad

Realizácie záhrad a parkov vykonávame formou "na kľúč", pričom s vlastnými kapacitami vykonávame:

 • projektovú činnosť, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku
 • terénne úpravy, dodanie kvalitnej zeminy
 • sadovnícke úpravy, výsadba okrasnej zelene, zakladanie trávnikov
 • hydromeliorácie, úpravy potokov, závlahy, odvodnenie
 • záhradné stavby, oplotenie, záhradné domčeky, prístrešky pre autá
 • vodné stavby, záhradné jazierka, kúpacie jazerá, bazény, fontány
 • spevnené plochy, chodníky, zo zámkovej dlažby, z prírodného kameňa
 • osvetlenie záhrad, rôzne doplnky pre záhradu

Pri realizácii vodných prvkov v záhrade, ako sú jazerá, potoky, vodopády, vodné kaskády a pod., kladieme maximálny dôraz na zachovanie ich prírodného charakteru, aby nepôsobili v záhrade umelo a neprirodzene. Aj to najmenšie záhradné jazierko je v našich realizáciách citlivo zakomponované do prostredia záhrady. Technologické zariadenia pre naše realizácie (čerpadlá, fontány, fólie, osvetlenie) používame výlučne od značkových firiem, čím je zaručená prvotriedna kvalita našich realizácií.

Veľkoobchod a maloobchod

Sme zmluvným partnerom spoločnosti Oase a distribútorom renomovaných značiek Oase, Pontec, Hailea, Jebao, Project, Happet, Hunter, ....

V rámci "jazierkového programu" ponúkame široký sortiment produktov pre stavbu, údržbu a ošetrovanie záhradných jazierok.