Kompletný sortiment pre jazierka

Údržba a starostlivosť o vodu bazénovou chémiou

 

Napustenie bazénu / odzimovanie

 1. Steny a dno dobre vyčistite od všetkých nečistôt prípravkom Na usadeniny
 2. Pri napúšťaní či dopúšťaní bazéna aplikujte Maskovač tvrdosti pre stabilizáciu tvrdosti vody.
 3. Šokovo vydezinfikovať prípravkom Akcia chloršok a pred kúpaním necháme hladinu chlóru spadnúť (cca 12 hodín). Ďalej aplikujeme dezinfekciu.

Výsledok: Príprava na sezónu

Mliečna a zakalená voda

 1. Aplikujte prípravok Vločka super, alebo Vločka klasik, ponechajte vodu niekoľko minút cirkulovať, následne filtráciu úplne vypnite na 12 hodín, prípadne použite prípravok Iskra pri zapnutej filtrácii pre vyčírenie. Vytvorenú usadeninu odsajte do odpadu.

Výsledok: Priezračná voda

Výskyt riasy

 1. Šokovo vydezinfikujte prípravkom Akcia chloršok
 2. Aplikujte Na riasy pre vyhubenie riasy

Výsledok: Čistý bazén bez rias

Hrdzavá voda

 1. Znížiť pH na 5
 2. Aplikovať Maskovač tvrdosti
 3. Zvýšiť pH na optimálnu hodnotu

Výsledok: Čistá voda bez hrdze

Ideálna voda v bazéne

 • Pokiaľ po opakovanej aplikácii pH Plus hodnota pH stále klesá, pridajte prípravok Na stabilitu.
 • Správna hodnota pH sa udržiava pomocou prípravkov pH Plus a pH Minus
 • Správna hodnota pH 7,2 - 7,8

Malé bazény

 1. Po napustení aplikujte Akcia Fizzy
 2. Na priebežnú dezinfekciu umiestnite Kompleton Mini do malého plávajúceho dávkovača.

Výsledok: Udržiavaný bazén

Vhodná hladina chlóru

 • Na meranie použite Tester 3v1 alebo iný vhodný tester.
 • Pri použití UV lampy pridajte prípravok Prochlor na zamedzenie strát aktívnych látok.
 • 12 hodín po aplikácii Akcia Chloršok (či pri prechlórovaní) môžete použiť Neutralchlor, aby ste s kúpaním nemuseli čakať dlhšie, ako je potrebné.
 • Správna hodnota chlóru 0,3 - 0,6

Dávkovanie bazénovej chémie v priebehu ročných období