Značka XTline

  • náradie pre profesionálov
  • použitie v náročných podmienkach
  • každodenné nasadenie
  • kvalitné spracovanie a materiály
  • moderný dizajn
  • priaznivá cena

Značka XTline svojou kvalitou spĺňa požiadavky na použitie ako v náročných podmienkach, tak aj v širokej skupine domácich majstrov. Náradie XTline vyniká kvalitou použitých materiálov a technológiou spracovania. Záťažové testy potvrdili schopnosť každodenného pracovného nasadenia. Svojou ergonómiou a moderným dizajnom si značka XTline našla mnoho priaznivcov u nás aj v zahraničí.

Elektronáradie značky XTline vychádza z osvedčených konceptov profesionálneho náradia a získava podnety pre inováciu u svojich používateľov. Tieto podnety sú implementované do výroy pre maximálnu efektivitu, výkon a trvanlivosť.

XTline Expres servis 72 hodín

EXPRES SERVIS 72 hodin
K elektronáradiu značky XTline poskytuje výrobca v záručnej dobe odvoz náradia do servisného strediska v prípade, že stroj vypovedá službu. Platí pre výrobné vady zistené užívateľom pri používaní výrobku v záručnej dobe. Neplatí v prípade poškodenia nesprávnym používaním, alebo zanedbaním údržby. Expres servis 72 hodín znamená, že zariadenie po doručení do servisného strediska, bude odoslané naspäť zákazníkovi, najneskôr do 72 hodín.
Do tejto doby sa nevzťahuje čas na prepravu do servisu a späť k zákazníkovi.