Kaput Green 250ml - Totálny herbicíd

Cena s DPH :
5,60 €
Cena bez DPH:
4,67 €
Cena s DPH :
156,41 Kč
Cena bez DPH:
130,34 Kč
Cena s DPH :
23,41 Pln
Cena bez DPH:
19,51 Pln
Obj. čislo:
21I450785
Dostupnosť:
Na sklade: 4 ks

Kaput Green 250ml - Totálny herbicíd

EAN / Čiarový kód8586002980516
Tovarová skupinaB

Postrekový totálny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok proti všetkým burinám. Balenie: 250 ml

Prípravok nie je určený na likvidáciu burín v okrasných trávnikoch!

Nástupca prípravku Fondo.

Totálny neselektívny herbicídny prípravok Kaput Green rastliny prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.

Účinná látka: Glyphosate 360 g.l-1

Aplikácia
Nepoľnohospodárska pôda

Prípravok Kaput Green možno použiť na likvidáciu burín na všetkých nepoľnohospodárskych plochách - pozdĺž komunikácií , okolo stavieb , na chodníkoch , parkoviskách , cestách , vo dvoroch a areáloch podnikov , apod Dávkovanie sa riadi intenzitou zaburinenia a druhovým zastúpením burín a nežiadúcej vegetácie . Vyššie dávky z uvedeného rozmedzí použite proti burinám vytrvalým , expandujúcim odolným druhom a nežiaducim drevinám.

Kukurica
Plošný postrek aplikujte na vzídené buriny v dobe, kedy klíčiace rastliny kultúrne plodiny sú minimálne 2-3 cm hlboko pod povrchom pôdy. Aplikáciu nemožno vykonávať v čase, keď kultúrna plodina vzišla nad povrch pôdy. Prípadne vysievajte kukuricu po aplikácii prípravku Kaput Green a po zhnednutí a zaschnutí ošetrených burín.

Sady, réva vínna
Postrek herbicídnym rámom v pásoch pod korunami stromov alebo kríkmi viniča. Pri ošetrení sa nesmú zasiahnuť listy ovocných stromov a viniča! Termín aplikácie sa riadi výškou burín počas celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max 20 cm vysoké. Proti pupencu roľnému sa vykonáva ošetrenie po nasadení pukov. Viacročné buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Ošetrenie, pri ktorom hrozí zasiahnutie kmienkov postrekom, sa odporúča vykonávať najskôr 3. rokom po výsadbe.

Obilniny
Prípravkom Kaput Green ošetrujte obilniny proti pýru plazivému, popr. iným prerasteným burinám 10 dní pred zberom. Vlhkosť zrna pri aplikácii by mala byť maximálne 30%.

Repka olejná
Prípravok možno aplikovať 10-14 dní pred zberom, kedy majú dve tretiny šešúľ hnedé semená. V prípade urastenejších odrôd a silnejšieho zaburinenia voľte vyššiu dávku. V dávke 3-4 l / ha je možné prípravok Kaput Green kombinovať s pomocným prostriedkom spodnom DC v dávke 1 l / ha.

Lesné hospodárstvo
Predsejbová a predvýsadbová aplikácia v lesných škôlkach sa vykonáva pri plnom raste burín.
Zaškôlkované sadenice ihličnanov (okrem smrekovca) na záhonoch sa ošetrujú proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov max dávkou 3 l / ha.
V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom .
Pri príprave pozemkov pred zalesňovaním sa ošetruje pri plnom raste nežiaduce vegetácie.

Kultúry ihličnanov ( s výnimkou smrekovca)
Podľa intenzity zaburinenia a vzrastu burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku lieku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ošetrujte až po vyzretí letorastov.

Súvisiace produkty

Kingjet 2l tlakový postrekovač

Kingjet 2l tlakový postrekovač

Tlakový postrekovač s pumpičkou. Objem: 2l

Na sklade: 6 ks
5,20 € 145,24 Kč 21,74 Pln
Kingjet 8l tlakový postrekovač

Kingjet 8l tlakový postrekovač

Tlakový postrekovač s pumpou a bezpečnostným ventilom. Objem: 8l

Na sklade: 2 ks
13,95 € 389,62 Kč 58,31 Pln
Touchdown System 4, 1000ml - Totálny herbicíd

Touchdown System 4, 1000ml - Totálny herbicíd

Postrekový totálny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok proti burinám. Balenie: 1 l

Na sklade: 2 ks
18,80 € 525,08 Kč 78,58 Pln
Bofix 250 ml - Selektívny herbicíd

Bofix 250 ml - Selektívny herbicíd

Selektívny herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v okrasných trávnikoch. 250 ml na 500 m2.

Info. o sklade na vyžiadanie
29,10 € 812,76 Kč 121,64 Pln
RW ORAVA na facebooku
Navrch stránky

© 2020 Aquagarden - široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka